Bikeshare Danmark A/S indgiver konkursbegæring 9. december 2022

Bikeshare Danmark A/S er driftsselskabet bag Bycyklen, som findes i København, Frederiksberg og Rødovre Kommuner og ved en række S-togs- og Metro stationer.

Bikeshare har siden 2017 været ejet af By- og Pendlercykel Fonden. (Etableret af Københavns og Frederiksberg Kommuner), fordi den oprindelige ejer og stifter af Bycyklen gik konkurs.

Siden har der gennem de seneste godt fem år været arbejdet med at skabe en velfungerende og økonomisk bæredygtig forretning. Bikeshare har haft overskud alle år siden fondens overtagelse.

Driftstilskuddene er nu udløbet, og det har ikke været muligt at få kommunerne og DSB til at forlænge aftalen om driftstilskud, og der har heller ikke været opbakning til at fortsætte Bycyklen som reklamefinansieret. Derfor har Bikeshares bestyrelse dags dato indgivet konkursbegæring.

Bikeshare vil gerne takke for godt samarbejde med kunder og kreditorer, som trods forskellige udfordringer, som følge af eksempelvis Covid-19, hærværk, hacking m.m. har holdt ved.

Bikeshares bestyrelse er rigtig ærgerlige over på dette tidspunkt at måtte indgive konkursbegæring. Vi er lykkedes med at optimere hele virksomheden og har fået udviklet en ny cykel, som tager højde for mange af de børnesygdomme, der har været ved den oprindeligt udviklede cykel.

Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi der gennem årene har været nogle ekstremt dedikerede medarbejdere, som har været kreative, løsningsorienterede og positive, uanset hvilke udfordringer, der har været på vejen.

Der forestår nu et oprydningsarbejde, som boet skal tage sig af, og kunderne kan desværre ikke benytte cyklerne.

Henvendelse vedr. bycykler og bycykelstationer i kommunerne og på DSB’s arealer kan ske til:

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Frederiksberg Kommune, Trafik
Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning
DSB

Facts om Bycyklen

Kort og godt

 • Bycyklen er en dansk start-up, etableret på baggrund af et udbud fra 2012.
 • Bycyklerne er primært udviklet som pendlercykler, der skal fungere som det 4. ben i den kollektive trafik. I 2018 var ca. 80% af Bycykelbrugerne danske.
 • Bycyklerne drives af By- og Pendlercykel Fonden, der er en privat, erhvervsdrivende fond. 
 • Bycyklen er non-profit - alt overskud fra Bycyklerne skal geninvesteres i Bycykelsystemet i henhold til By- og Pendlercykel Fondens vedtægter.

Mere detaljeret
Bycyklen vandt et offentligt EU-udbud udskrevet af DSB i samarbejde med Frederiksberg og Københavns kommuner i 2012. Metroselskabet var desuden med til at håndtere udbuddet.
Udbuddet var opslået i henhold til alle gældende regler, og frem mod ansøgningsfristen blev der afholdt flere møder, hvor interesserede parter kunne mødes og indgå samarbejder, hvis de ønskede det.

En af begrundelserne for, at Bycyklen vandt udbuddet, var, at det var ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Derudover var Bycyklen visionær og tilbød nogle muligheder, tilsvarende systemer i andre storbyer ikke kunne tilbyde – heriblandt forhåndsreservation af cykler og aflevering af cykler ved siden af fulde Bycykelstationer.

Ambitionen bag det nye bycykelsystem var at etablere et ”4. ben i den offentlige trafik”, der kunne transportere den rejsende den sidste kilometer mellem A og B. 

Specifikke funktionaliteter ved Bycyklen, der understøtter denne ambition, er:

 • Realtidsvisning af Rejseplanen på cyklernes skærme, hvor brugeren til enhver tid kan se næste bus-/tog-/metroafgange fra nærmeste bus-/tog-/metrostationer.
 • Mulighed for at reservere en Bycykel 30 minutter før man skal bruge den.
 • Mulighed for at aflevere sin Bycykel, selvom der ikke er plads i Bycykelstationen, så man stadig kan nå sit tog, sin bus eller metroafgang.
 • Bycykelstationer på 46 tog-/metrostationer.

Derudover skulle Bycyklerne med deres motorassistance medvirke til at fremme grøn og trængselsreducerende mobilitet på tværs af kommunegrænser.

Bycyklen er primært en pendlercykel, der med sin minut-/timebetalings-prisstruktur, og cyklernes behov for opladning, lægger op til transport fra A til B – i modsætning til de fleste almindelige lejecykler, der fx kan lejes på dagsbasis.

Driftstilskuddet til Bycyklen udgør 95,8 millioner fordelt over 8 år og fordeler sig som følger:

 • DSB: 35 millioner
 • Frederiksberg: 13 millioner
 • København: 40 millioner
 • Rødovre: 7,8 millioner

Otte af de 95,8 millioner er et årligt driftstilskud på en million til By- og Pendlercykel Fonden.
Godkendelsen af Bycyklen og allokering af de 40 millioner fordelt over 8 år blev vedtaget af A, B, F, O og Ø i Københavns Kommunes ”Aftale om budget 2014” (s. 18).  


Organisationen bag Bycyklen er:

 • Bikeshare Danmark A/S (Bikeshare) - driftsselskabet, der ejer al hardware og står for drift og kundeservice.
 • Bycyklen IT - et datterselskab til Bikeshare, der står for vedligeholdelse og udvikling af flådestyringssystemet bag Bycykelsystemet.
 • By- og Pendlercykel Fonden (Fonden) - en privat, erhvervsdrivende fond, stiftet af bidragyderne (DSB, Frederiksberg og København). Fonden er kontraktholder i forhold til Bikeshare og Bycyklen IT og bindeleddet til bidragyderne. Fonden er desuden ansvarlig for markedsføring af Bycyklen og udbredelse af Bycykelsystemet til andre byer.

Bikeshare og Fonden har hver deres unikke bestyrelse, der træffer overordnede, strategiske beslutninger på vegne af virksomhederne.
 

Regulerende aftaler

 • Forholdet mellem kommunerne, DSB og Fonden reguleres via en samarbejdsaftale.
 • Forholdet mellem Fonden og Bikeshare reguleres via en rammeaftale.
 • Forholdet mellem kommunerne, DSB og Bikeshare varetages således af Fonden i henhold til hhv. samarbejdsaftalen og rammeaftalen.

Rammeaftalen med operatøren har i øvrigt afløftet udbudspligten indtil 26. november 2019. Det betyder, at andre kommuner kan tilkøbe hovedstadens bycykelsystem uden at skulle gennemføre et selvstændigt udbud – på vilkår, som allerede har været konkurrenceudsat.

By- og Pendlercykel Fondens kontrakt sikrer en økonomisk bæredygtig model. Kontrakten fastlægger, at Bikeshare skal have en fast pris pr. tur og pr. tidsenhed. Et eventuelt overskud i Bycykelsystemet kan kun geninvesteres i overensstemmelse med Fondens formål, som er at investere i grøn mobilitet og reducere trængsel. Det vil sige udvikling af IT-systemet, nye/flere cykler, flere Bycykelstationer, billigere priser for brugerne eller lignende. 

Bycyklen er en såkaldt ”turn key-leverance”, hvor driftsselskabet, Bikeshare ejer al hardware og IT, mens Fonden (på vegne af bidragyderne) ejer retten til at udbyde systemet. Risikoen ved hærværk, tyveri mv. ligger derfor i driftsselskabet, og ikke hos bidragyderne.

Indkøbsprisen på en Bycykel inklusive tablet er ca. 25.000 kr. Da systemet er en ”turn key-leverance”, giver det dog ingen mening at tale om en stykpris på en Bycykel, med i prisen er nemlig udvikling af IT og cykler, drift, reparationer, omfordeling, kundeservice og meget andet over 8 år. I princippet kan det betyde, at hele cykelflåden er skiftet ud, når kontraktperioden udløber efter 8 år – helt uden at bidragyderne har haft en ekstra krone oppe af lommen.
Bycyklen har selv betalt for udvikling og opsætning af al infrastruktur bag systemet. Det gælder såvel IT-systemet som cyklerne og opsætning af Bycykelstationer.

Som vinder af udbuddet fra 2012 har Bycyklen det, man kan betegne som ”forsyningspligt”. Det betyder, at der skal være Bycykelstationer og Bycykler på steder, hvor der ikke nødvendigvis er tæt befolket, og hvor kommercielle cykeludlejere typisk ikke er til stede, da der ikke er penge at tjene der.

Bycyklen er en ambitiøs løsning, der med sin motorassistance åbner for muligheden for at få brugere op på cyklen, der ellers normalt ikke ville drømme om at sætte sig i sadlen.

Bycykelsystemet er stadig i fase et og vil løbende blive udvidet og udviklet og vil i øvrigt give endnu bedre mening, når flere kommuner kommer med, og motorassistancen kommer endnu mere til sin ret med pendling på tværs af kommunegrænser. Vi er allerede i dialog med flere kommuner i hovedstadsområdet og glæder os meget til at præsentere de næste medlemmer af Bycykel-familien.

Bycyklerne har i øvrigt ikke noget med de gamle "møntindkast-bycykler” at gøre. De tidligere bycykler blev driftet af Teknik- og Miljøforvaltningen, det er ikke tilfældet med de Bycykler, der er på gaden nu.