CykelDK
Engelsk Dansk

Prismodeller

Pay as You Go koster 30 DKK pr. påbegyndte time. Med en Pay as You Go-konto kan du logge to samtidige brugere ind ad gangen.

Minutpakker med  600 eller 1.200 minutter man kan bruge frit inden for et år fra købsdatoen. Pakkerne kan have 5 samtidige brugere.

Abonnementet koster 70 DKK pr. måned inklusive 140 kørselsminutter pr. måned og en lav parkeringstakst på 0,15 DKK pr. minut. Når de 140 minutter er opbrugt, er prisen 0,35 DKK pr. minut. Med abonnementet kan man logge to samtidige brugere ind ad gangen.

Studie-/ungdomsabonnement koster 70 DKK pr. md., men har dobbelt så mange inkluderede minutter, og når de er brugt op, er der halv pris på efterfølgende minutter. På dette abonnement kan man kun logge én bruger på.