CykelDK
Engelsk Dansk

Om at kaste med sten, når man selv bor i glashus

Grey Keyline
23-01-2019

DEBATSVAR

I Politiken 2. januar kan man læse, at cykeludlejningsfirmaet Donkey Republic er bekymrede for gadeordenen, når elektriske udlejningsløbehjul forventeligt rammer hovedstadens asfalt i 2019. Antagelsen er, at mange af disse udlejningsløbehjul vil blive opstillet uden tilladelse.

Man kan mene om udlejningsløbehjul, hvad man vil, men det er fuldstændig grotesk, at en cykeludlejer, der ikke selv har tilladelserne i orden, klynker over udsigten til kaos på byens offentlige arealer.

Hvordan kan Donkey Republic i ramme alvor udtale, at ”kommunen må sørge for, at det ikke løber af sporet”, når de selv har drevet forretning fra offentlige arealer i 3 år – UDEN TILLADELSE?! De udlejer 2.000 cykler i hovedstaden fra offentlige gader og stræder og fra skatteyderbetalte cykelstativer, der koster op til 100.000,- kroner/stk. Cykelstativer, der er kraftig mangel på, og dermed til gene for lokale cyklister. Hvis man antager, de optager 500 cykelstativer i Middelalderbyen, svarer det til 50 millioner kroner, betalt af Københavnske skatteborgere.

I artiklen udtaler en enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen: ”Det fundamentale er, at det kræver en tilladelse at bruge offentligt areal til erhvervsformål. Det gælder alle.” Sådan en tilladelse har Donkey Republic ikke, så her er der altså tale om den berømte ræv, der prøver at tiltuske sig rollen som fårehyrde. Ganske komisk, at de mener sig egnede til at påtage sig den rolle overfor potentielle konkurrenter, og et tydeligt bevis på den arrogance de generelt udviser i deres kommunikation og markedsføringstiltag.

De påberåber sig at have efterspurgt regulering i årevis, men har alligevel valgt at starte virksomhed op i hovedstaden, selvom vilkårene på ingen måde var på plads. I jurasprog kaldes den slags selvtægt, og set i det lys bidrager de selv til ”kaos”. I min optik er det en meget bagvendt tilgang til at drive forretning.

Donkey Republic lader til at tro, de har vundet hævd på tilladelse til at operere i hovedstaden, hvis der bliver åbnet op for flere udbydere på et tidspunkt, men det er langt fra tilfældet. Måske er det i virkeligheden derfor, de er bekymrede for (mere) ”kaos på fortove og pladser”, hvis løbehjul o.a. bliver tilladt?

I Socialdemokratiet på Københavns rådhus undrer vi os i øvrigt over, at den farlige forsøgsordning med elektriske løbehjul blev vedtaget på trods af alle ekspertudsagn.  Vi mener, ordningen bør lukkes hurtigst muligt, og at kommunerne selv bør regulere afhængigt af lokale forhold.

Niels E. Bjerrum
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation samt Folketingskandidat (A)