CykelDK
Engelsk Dansk

Har Bycyklen virkelig monopol?

Grey Keyline
23-01-2019

Dette indlæg er et svar på en kommentar i Berlingske 5. januar, hvor medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Alex Vanopslagh (I), blæser til kamp mod Bycyklen. Kort opsummeret skriver Vanopslagh, at:

  • Bycyklen har monopol,
  • halvdelen af Bycyklerne har været ude af drift,
  • brugstallet er faldende,
  • Bycyklen er bange for konkurrence.

Først og fremmest er vi ærgerlige over igen at blive brugt som prügelknabe i et politisk partsindlæg, der refererer til en imaginær konflikt mellem Bycyklen og andre udbydere. Specielt set i lyset af, at hovedstadens el-baserede bycykelinfrastruktur blev vundet i et offentligt udbud helt tilbage i 2012.

I virkeligheden handler den omtalte afstemning i TMU om, hvad man ønsker at bruge byens infrastruktur og begrænsede m2 til - under hensyntagen til fremkommelighed og trafiksikkerhed, naturligvis.

Tilbage til Vanopslaghs punkter. Det er ikke korrekt, at Bycyklen har monopol. Bycyklen har vundet et offentligt EU-udbud udskrevet efter alle gældende regler. Ingen af spillerne, der siden har meldt sig på det danske marked, deltog i dette udbud. Kontrakten mellem Bycyklen og kommunerne inkluderer ikke noget monopol, og der er stadig en bred vifte af lokale cykeludlejere, hotelcykler mv. i de byer, hvor Bycyklen opererer. Bycyklen er dog den eneste deciderede delecykeltjeneste i området, der med sin prisstruktur (time- og minutbetaling) lægger op til kørsel fra A til B.

Det er til gengæld korrekt, at Bycyklen har været hårdt ramt af hacking, massivt hærværk og tyverier i løbet af foråret/sommeren 2018 – altså det, man i jurasprog kalder ”force majeure”. Det har kostet på cykeltilgængeligheden, men heldigvis er den situation stabiliseret nu, og vores fokus er flyttet til udvikling af nye el-cykler. Cykler, der blandt andet vil være lettere og have større batterirækkevidde, og som vi forventer, vil være klar i løbet af 2019.

Brugstallene faldt som konsekvens af en ændret prisplan i 2017. 2018 viste til gengæld rigtig gode takter i maj, hvor brugen var bedre end i tidligere maj måneder, men desværre stak ovennævnte udfordringer en kæp i hjulet på den positive brugstrend. Siden oktober 2018 har vi dog igen oplevet stigende fremgang i forhold til 2017, og i december 2018 var fremgangen oppe på 36% i forhold til december 2017.

Hos Bycyklen trives vi fint med fair konkurrence fra lokale udlejere, der følger samme love og regler, som vi gør. Hvis en udbyder i årevis ignorerer Vejloven, er det jo ingen kunst at placere 2.000 cykler på byens mest lukrative lokationer, skumme fløden af byens cykelbrand og snuppe kunderne fra alle de lovlydige konkurrenter.

Vanopslagh betegner Bycyklen som et prestigeprojekt, vi kalder det selv et yderst visionært projekt. Et visionært projekt, der nu kopieres mange steder i verden. Har der været bump på vejen til at realisere dette projekt? Ja. Kunne man have gjort ting anderledes? Ja. Som I ved, er det ikke unormalt for infrastrukturelle udviklingsprojekter, men heldigvis lærer vi henad vejen, og vi bliver klogere hver dag.

Som vi (og andre) har sagt mange gange før, er der kæmpe potentiale i cykler med motorassistance. De kan fx flytte rumper fra sæde til saddel i en grad, som almindelige cykler ikke kan, og er dermed et stærkt våben mod trængsel, CO2-forurening og fysisk inaktivitet. Dette understøttes af Københavns kommunes ”Cykelredegørelse 2018”:

”Initiativer der får flere københavnere til at cykle eller gå er en god investering for kommunen, samfundet og den enkelte borger. Finansministeriets transportøkonomiske nøgletal viser en samfundsøkonomisk gevinst på 4,80 kr. hver gang der bliver kørt en ny km på cykel i København. Det skyldes bl.a. mindsket trængsel på vejene samt øget sundhed.

Hvis turen erstatter en tilsvarende biltur stiger den samfundsøkonomiske gevinst til 10,09 kr. pr. km. Cyklen er både en sund og sikker transportform, og nye tal fra OECD bekræfter desuden, at sundhedsgevinsterne ved at skifte fra bil til cykel er 19 gange højere end tabene fra ulykker og luftforurening. Dermed er cyklen fortsat den bedste forretning for byen og for samfundet.”

Ved at tilbyde borgerne en sammenhængende el-cykelinfrastruktur omkring (stor-)byerne kan man nemt, billigt og sundt udvide den kollektive trafik og forbinde transportnettet på tværs - til gavn for samfundsøkonomien, folkesundheden og miljøet. Derfor er Bycyklen en rigtig klog investering og i høj grad værd at støtte op om.