CykelDK
Engelsk Dansk

Bycyklernes fremtid sikret

Grey Keyline
20-03-2017

Aftale om drift underskrevet og Niels E. Bjerrum udpeget som ny formand for By- og Pendlercykel Fonden

På et møde i eftermiddags med Saxo Privatbank har By- og Pendlercykel Fonden indgået en aftale, der foreløbigt sikrer Bycyklernes drift i rekonstruktionsperioden. Aftalen er først endelig, når rekonstruktion i Bikeshare Danmark A/S (Bikeshare) er gennemført – forventeligt inden udgangen af april måned.

Aftalen er yderst vigtig, da lønnen til medarbejderne i Bikeshare skal afregnes inden for de næste par dage, og Fonden er den eneste til at garantere betaling af lønnen. Hvis denne aftale ikke var kommet i stand, ville Bikeshare være blevet erklæret konkurs, og Bycykelsystemets fremtid ville dermed have været usikker.

Fondens nye formand, Niels E. Bjerrum, er tilfreds med dagens resultater:

”Efter omstændighederne er dette det bedst mulige udfald, set i lyset af den seneste tids virak om Bycyklen. Vi håber, dagens afklaringer kan skabe ro omkring Bycykelprojektet, så vi kan få fokus på det, det hele handler om: At få så mange glade brugere op at køre på Bycyklerne, som muligt og dermed bidrage til en grønnere hovedstad med Bycyklen som det fjerde ben i den offentlige transport!” siger Niels E. Bjerrum, og fortsætter: ”Med aftalen har fonden sikret, at forudbetalingerne fra København og Frederiksberg kommuner samt DSB fortsat er garanteret af Saxo Privatbank, samtidig med at Bycykelsystemet bevares. Vi vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at takke Saxo Privatbank for godt samarbejde omkring sagen.”

”Det er i øvrigt magtpåliggende for mig at understrege, at en enig bestyrelse for By- og Pendlercykel Fonden bakker op om Fondens direktør, Tina Füssel. Bestyrelsen er helt enig i, at hun har gjort det, hun er ansat til at gøre, nemlig at varetage Fondens, og dermed Bycykelsystemets, interesser bedst muligt. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med Tina,” slutter Niels E. Bjerrum, der til dagligt er administrationschef på Det Kgl. Teater. Han sidder desuden i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (A) og er tillige bestyrelsesmedlem i trafikselskabet Movia.

Også bankdirektør i Saxo Privatbank, Johannes Rovsing, er tilfreds med dagens underskrifter:

”Vi er i Saxo Privatbank glade for at have medvirket til, at Bycykelsystemet bevares til glæde for borgerne i hovedstadsområdet.”

Bycyklerne oplevede en stor fremgang i 2016, og allerede nu er der endnu mere positive tendenser for 2017. Eksempelvis har februar i år haft mere end fem gange så mange ture som samme måned sidste år. Derudover forventer By- og Pendlercykel Fonden at have en erhvervsløsning klar i løbet af foråret, der gerne skulle flytte en del møde- og medarbejderpendling fra biler til Bycykler – med det formål at spare tid og CO2-udslip og desuden fremme medarbejdernes sundhed og trivsel.

Bycyklernes store fremgang ser dermed ud til at fortsætte i 2017.


Se de seneste brugstal for Bycyklen her.

 

Journalister kan kontakte nedenstående for yderligere information:

Niels E. Bjerrum

Formand i By- og Pendlercykel Fonden
Mobil: 3066 3837
E-mail: Niels_E_Bjerrum@br.kk.dk

Tina Füssel

Administrerende direktør for By- og Pendlercykel Fonden
Mobil: 5370 2501
E-mail: tf@bycyklen.dk