CykelDK
Engelsk Dansk

Personlige brugerkonti eller Bycykelkort?

En brugerkonto i erhvervsabonnementet giver adgang til Bycykelsystemet. I kan selv vælge, hvor mange brugere I ønsker at tilknytte til ordningen. Det er naturligvis muligt at justere antallet fra måned til måned, hvis det er nødvendigt.

Når jeres anmodning om en erhvervskonto er godkendt, skal I selv oprette jeres personlige brugerkonti og aktivere jeres Bycykelkort.  

Personlige brugere

Med en personlig brugerkonto får medarbejderen sin egen brugerkonto. Medarbejderen er umiddelbart ansvarlig for brugen af hans/hendes kort og for Bycykler, der udlånes på kontoen. Det er dog virksomheden, der hæfter, hvis der sker noget med en Bycykel, der er i en navngiven medarbejders varetægt.

Korrespondance om ture mv. går direkte til brugeren selv, men fakturaen går til virksomhedens betalingskort via Bycykeladministratoren. 

Bycykelkort

Som erhvervsabonnent vil du efter oprettelsen modtage et antal Bycykelkort, som virksomheden/Bycykeladministratoren er ansvarlig for – I kan fx kalde dem ”Bycyklen 1”, ”Bycyklen 2”, ”Bycyklen 3”.

Bycykelkortene bliver sendt til jer med posten, og skal aktiveres af Bycykeladministratoren på bycyklen.dk.  

Kortene bør ligge hos Bycykeladministratoren – det kan fx være i receptionen, HR-afdelingen, hos viceværten el. lign. Når en bruger i virksomheden vil ud at køre på Bycykel, henter han/hun et kort hos Bycykeladministratoren, og noterer, at han/hun har kort ”X”. Når brugeren har afsluttet turen, afleverer han/hun kortet hos Bycykeladministratoren, og noterer, at kortet og Bycyklen er afleveret.

I denne løsning går al korrespondance fra Bycyklen til Bycykeladministratoren.